IKC KATWIJK IS GEOPEND!


Op een centrale plaats in Katwijk, op de voormalige locatie van basisschool De Windvang, wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van IKC Katwijk. In ons nieuwe Integraal Kindcentrum bundelen wij als partners uit het onderwijs, opvang en jeugdhulp onze krachten om een omgeving te creëren waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Door onze expertises samen te brengen in een multidisciplinaire aanpak ervaart het kind een doorgaande lijn van baby tot puber, met een op het kind afgestemde ontwikkelroute en altijd omringd door vertrouwde gezichten.

Samen opgroeien.
Samen ontwikkelen.

IKC Katwijk biedt ruimte aan alle kinderen van 0-13 jaar. Samen streven wij naar een zo inclusief mogelijk aanbod. Een flexibel aanbod, afgestemd op het niveau, de ondersteuningsbehoeften en het tempo van het kind. Dit resulteert in een optimale cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkelcurve waarbij ieder kind de kans, tijd en ruimte krijgt om zijn of haar talent maximaal te ontplooien.

Bekijk de video

Waarom kiezen voor IKC Katwijk?

1

We doen het samen

Wij werken vanuit één gedeelde pedagogische visie.

2

We zijn er VOOR IEDER KIND.

Ieder kind eigen ondersteuningsbehoeften en een eigen tempo.

3

We staan voor OPTIMALE ONTWIKKELING.

We creëren het ideale klimaat voor groei en ontwikkeling.

4

IEDER KIND EEN EERLIJKE KANS

Oog voor uniek 
talent, inclusiviteit 
en participatie.

Locatie en bouw

Alle expertise en
voorzieningen op één plek.

Architectenbureau De Zwarte Hond heeft de uitgangspunten van IKC Katwijk als basis aangehouden bij hun ontwerp. De open architectuur bevordert de samenwerking tussen de partners en ontmoetingen tussen leerlingen. Ruim opgezet, met veel licht, grote leerpleinen en voldoende plekken die ruimte bieden voor creativiteit en spelen. Het nieuwe IKC-gebouw wordt begin 2024 in gebruik genomen.

De Partners

In IKC Katwijk werken onderstaande partners intensief samen.
Meer weten? Klik op het logo voor meer informatie.


IKC Katwijk

Van Lierestraat 8
2221 SC Katwijk